RADAR AND SONAR SYSTEMS | रडार आणि सोनार सिस्टीम (2024)

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगात, रडार आणि सोनार यंत्रणा हवेत आणि पाण्याखालील वस्तू शोधण्यात आणि
त्यांचा मागोवा घेण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या अत्याधुनिक प्रणाली त्यांच्या वापरकर्त्यांना मौल्यवान
माहिती देण्यासाठी सिग्नल पाठवण्यासाठी, प्रतिध्वनी प्राप्त करण्यासाठी आणि डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी
भिन्न तत्त्वे वापरतात.